Prodej pneumatik a pneuservis HK Třebeš
 • 606 144 336
 • info@appneu.cz

Nejlevnější pneuservis v Hradci Králové Třebeš

Viskózní třídy a výkonnostní kategorie motorových olejů

 
Viskozita

Viskozita je proměnná veličina, která je závislá na teplotě. Během činnosti automobilového motoru dochází mimo jiné i ke změnám provozních teplot. V zájmu dobré účinnosti mazání je, aby se viskozita oleje měnila v závislosti na teplotě co nejméně. Tato závislost je určena tzv. viskozitním indexem. Čím je tento index větší, tím je závislost viskozity na změnách teploty nižší. Pro charakteristiku viskozitních vlastností motorových olejů se používá specifikace podle SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Pro klasifikaci olejů používá tato norma 6 zimních tříd značených číslem a „W“ (z angl. Winter) a 5 letních tříd značených číslem. Zimní třídy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Letní třídy: 20, 30, 40, 50, 60. Hodnota zimního značení určuje chování oleje při nízkých teplotách (např. olej SAE 15W má mez čerpatelnosti – 20 °C). Hodnota letního značení určuje použití oleje při letních teplotách. Pokud je při označení použito pouze jedné třídy, znamená to, že se jedná o olej monográdový (letní nebo zimní). Když je použita kombinace letní a zimní třídy (např. 5W-40), jedná se o olej multigrádový nebo-li celoroční. V současné době se téměř výhradně používají motorové oleje multigrádové. Pro naše klimatické pásmo byla dříve nejběžnější viskózní třídou SAE 15W-40, která je v současnosti nejběžněji nahrazována třídami SAE 10W-40, SAE 5W-40 a SAE 5W-30.

Výkonnostní kategorie

Charakterizují okamžité i dlouhodobé vlastnosti motorového oleje při různých formách provozního zatížení. Jsou hodnoceny různé vlastnosti, jako např. oxidační stabilita, odparnost, ochrana proti opotřebení a tvorbě úsad, proti korozi, úspora paliva apod. Pro označení výkonnostní kategorie motorových olejů se používají nejčastěji následující normy: klasifikace API (American Petroleum Institute, USA), klasifikace ACEA (Association des Constructeurs Européens d´ Automobile, EU), firemní normy výrobců motorů a vozidel (VW, MB, PSA, Renault, GM, BMW, FIAT atd.) 

Klasifikace API

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro zážehové (benzínové) motory, označené písmenem „S“ (z angl. Service) a na oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C“ (z angl. Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom značená kombinací obou písmen, např. SL/CF. Výkonnostní třídy pro zážehové motory

 • SA - Oleje bez přísad pro motory pracující v mírných podmínkách s malým zatížením, vyrobené v letech 1940 – 1950.
 • SB - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad pro motory vyrobené v letech 1951 – 1963.
 • SC - Oleje s přísadami proti tvorbě úsad a nízkoteplotních kalů pro motory vyrobené v letech 1964 – 1967.
 • SD - Aditivované oleje s detergentními a disperzními přísadami pro motory vyrobené v letech 1968 – 1971.
 • SE - Oleje pro velmi namáhané motory vyrobené v letech 1971 – 1979.
 • SF - Oleje pro vysoce namáhané motory vyrobené v letech 1980 – 1988.
 • SG - Oleje pro motory vyrobené v letech 1988 – 1993, které splňují nejpřísnější požadavky na minimalizaci opotřebení a tvorby kalů.
 • SH - Oleje stejných vlastností jako SG jsou však testovány podle náročnějších norem. Určené pro motory vyrobené v roce 1996 a starší.
 • SJ - Olej pro motory vyrobené v roce 2001 a starší.
 • SL - Oleje překonávající API SJ zvýšenou úsporou paliva a možností prodloužených výměnných lhůt.
 • SM - Oleje nejvyšší kvality překonávající API SL zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2004.
 • SN - Oleje nejvyšší kvality překonávající API SM zvýšenou oxidační stabilitou, vyšší ochranou proti opotřebení a úsadám. Uvedena v platnost od roku 2010.Výkonnostní třídy pro vznětové motory
 • CA - Oleje pro nepřeplňované, mírně namáhané, naftové motory vyrobené v letech 1940 – 1960.
 • CB - Oleje pro nepřeplňované středně namáhané motory vyrobené v letech 1949 – 1964.
 • CC - Oleje pro mírně přeplňované, středně zatěžované motory vyrobené v letech 1964 – 1970.
 • CD - Oleje pro přeplňované, vysoce zatěžované, motory vyrobené v letech 1970 – 1979. Obsahují aditivy proti tvorbě vysokoteplotníchusazenin a korozi ložisek.
 • CE - Oleje pro výkonné, vysoce zatěžované, rychloběžné, přeplňované motory vyrobené po roce 1983.
 • CF - Nahrazuje CD oleje pro motory s nepřímým vstřikováním, mají vylepšené vlastnosti.
 • CF-2 - Oleje pro dvoutaktní motory. Obsahují přísady proti opotřebení a tvorbě úsad.
 • CF-4 - Oleje pro nejvíce zatěžované motory těžkých nákladních vozů pracujících v nejnáročnějších podmínkách. Zavedena v roce 1990.
 • CG-4 - Motorové oleje pro motory vyráběné od roku 1995 s důrazem na plnění emisních limitů. Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách.
 • CH-4 - Oleje pro nejzatěžovanější vysokootáčkové motory pracující v nejnáročnějších silničních a terénních podmínkách. Zavedena v roce 1998.
 • CI-4 - Zavedena v roce 2002. Oleje pro vysokootáčkové vysoce zatěžované motory s recirkulací výfukových plynu (EGR) splňující emisní limity stanovené od roku 2004. 
Klasifikace ACEA

Klasifikace ACEA od roku 2004 dělí nově motorové oleje do tří skupin: oleje pro zážehové a lehké vznětové motory značené „A/B“, oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory značené „C“, oleje pro vysoce výkonné vznětové motory značené „E“. Výkonnostní stupeň je udáván číslem. V současné době se používají následující výkonnostní třídy ACEA:

Oleje pro zážehové a lehké vznětové motory
 • A1/B1 - Oleje aditivované proti tvorbě úsad na pístu, tvorbě kalů, opotřebení a oxidaci za vysokých teplot. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro některé motory.
 • A3/B3 - Oleje určené pro vysoce zatěžované zážehové a vznětové motory a nebo pro prodloužené výměnné intervaly dle doporučení výrobce motoru.
 • A3/B4 - Oleje pro vysokovýkonné zážehové motory a vznětové motory s přímým vstřikováním paliva, vhodné také pro použití popsané v kategorii B3.
 • A5/B5 - Vysoce stabilní oleje určené pro prodloužené výměnné intervaly ve vysoce zatěžovaných zážehových a vznětových motorech. Splňují požadavky na superlehký běh a úsporu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.Oleje kompatibilní s katalyzátory – pro zážehové a lehké vznětové motory.
 • C1 - Oleje určené pro použití s katalyzátory DPF (filtr pevných částic) a TWC (trojčinný katalyzátor) ve vysokovýkonných motorech požadující nízkoviskozní olej s nízkým SAPS (chemické limity) a s viskozitou při vysoké teplotě a vysokém střihovém zatížení (HTHSV) vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
 • C2 - Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech konstruovaných pro nízkoviskózní oleje s HTHSV vyšší než 2,9 mPa.s. Oleje prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.
 • C3 - Oleje pro použití s katalyzátory DPF a TWC ve vysokovýkonných motorech. Prodlužují životnost katalyzátorů DPF a TWC. Jsou vhodné jen pro speciálně konstruované motory.

Oleje pro vznětové motory nákladních automobilů
 • E2 - Oleje běžného použití pro nepřeplňované a přeplňované motory, mírně až více zatěžované a s normálními výměnnými intervaly.
 • E4 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtru pevných částic a pro některé motory vybavené recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR (selektivní katalytická redukce NOx), podle doporučení výrobce motoru.
 • E6 - Oleje poskytující vynikající ochranu čistoty válců – proti opotřebení a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory vybavené recirkulací výfukových plynů bez nebo s filtry pevných částic a pro motory se systémem SCR. E6 – kvalita zvlášť doporučena pro motory s filtry pevných částic a je kvalifikována v kombinaci s palivem s nízkým obsahem síry (max. 50 ppm). Dodržujte však vždy doporučení výrobce motoru.
 • E7 - Oleje poskytující účinnou ochranu čistoty a proti oleštění válců. Poskytují dále zlepšenou ochranu proti opotřebení, úsadám a sazím. Jsou doporučeny pro vysokovýkonné motory, splňující emisní limity Euro 1, Euro 2, Euro 3 a Euro 4, pracující za těžkých podmínek, např. prodloužené výměnné intervaly, podle doporučení výrobce motoru. Jsou vhodné pro motory bez filtrů pevných částic a pro většinu motorů vybavených recirkulací výfukových plynů, nebo systémem SCR, podle doporučení výrobce motorů.Pozn: Kategorie A2 a B2, nejsou v současném vydaní zahrnuty. Jsou však stále platné v posledním znění, dokud budou výrobci automobilů v servisních knížkách doporučovány.

Kategorie E3 a E5 jsou nahrazeny kategoriemi E6 a E7.

Vysvětlivky:
 • DPF (Diesel Particulate Filter) - filtr pevných částic
 • TWC (Three Way Catalyst) - trojčinný katalyzátor
 • EGR (Exhaust Gas Recirculation - recirkulace výfukových plynů
 • SCR (Selective Caralysts Reduction) - selektivní katalytická redukce NOx: úprava složení výfukových plynů močovinou (činidlo AdBlue = 32,5% vodný roztok močoviny) 

Normy výrobců motorů a automobilů

Mnozí výrobci automobilů a motorů požadují od motorových olejů splnění dalších požadavků, které nejsou zahrnuty v metodice předešlých klasifikací. Nejznámější jsou následující normy:

Koncern Volkswagen

Normy koncernu VW - zahrnuje automobily značek Audi, Seat, Škoda a VW.

 • VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
 • VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
 • VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory
 • VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny
 • VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory
 • VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo – tryska
 • VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny
 • VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo – tryska) prodloužené výměnné intervaly
 • VW 504.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly
 • VW 507.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly.
 • Pro benzínové motory platí nejaktuálnější norma VW 504.00, která překrývá předchozí normy VW 500.00, VW 501.00, VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00 a VW 503.01.
 • U naftových motorů je situace obdobná, platí norma VW 507.00, která překrývá předchozí normy VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 a VW 506.01. Pro motory R5 TDI / 2,5l/ a V10 TDI se nesmí olej VW 507.00 použít!
 • VW 508.00 - lehkoběžné oleje pro benzínové motory s viskozitou 0W-20, s úsporou paliva "fuel economy" a prodloužený interval výměny. Tato specifikace není zpětně kompatibilní a není tedy možné použít tyto oleje v jiných motorech VW. Tyto oleje jsou vhodné pro nové 2.0 TFSI 140 kW VW/Audi motory.
 • VW 509.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory s viskozitou 0W-20, s úsporou paliva "fuel economy" a prodloužený interval výměny. Tato specifikace není zpětně kompatibilní a není tedy možné použít tyto oleje v jiných motorech VW. Tyto oleje jsou vhodné pro nové 3.0 TDI CR 160 kW VW/Audi motory.
Mercedes Benz
 • MB 228.1 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory
 • MB 228.3 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory osobních i nákladních automobilů, vhodné pro dálkovou přepravu a prodloužené výměnné lhůty
 • MB 228.5 - pro obdobnou oblast použití jako MB 228.3, ale s vyššími užitnými vlastnostmi – další možné prodloužení výměnných lhůt v lehkých třídách až do 45.000 km, v těžkých třídách až do 160.000 km (servisní ukazatel)
 • MB 228.51 - oleje pro nákladní automobily, omezení sulfátového popelu, síry a fosforu, přibližně odpovídá ACEA E6
 • MB 229.1 - oleje pro benzinové a naftové motory osobních vozidel (vyšší požadavky oproti ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96)
 • MB 229.3 – oleje pro osobní vozidla s prodlouženými intervaly výměny (30 000 km)
 • MB 229.51 - pro osobní automobily s naftovými motory, vybavenými filtrem pevných částic, a pro benzínové motory s prodlouženými servisními intervaly. Vychází z požadavku ACEA A3/B4 a C3: oleje odpovídající této specifikaci jsou nízkopopelné a long life.
 
Koncern FIAT
 • Fiat 9.55535-G1 - Olej pro benzínové motory s úsporou paliva
 • Fiat 9.55535-G2 - Olej pro benzínové motory se standartní charakteristikou
 • Fiat 9.55535-H2 - Olej pro benzínové motory, s vysokým výkonem a vysokou viskozitou při vysokých teplotách. OEM doporučený produkt splňuje API SM, ACEA A3-04/B3-04
 • Fiat 9.55535-H3 - Olej pro benzínové motory s velmi vysokým výkonem
 • Fiat 9.55535-D2 - Olej pro naftové motory se standartní charakteristikou
 • Fiat 9.55535-M2 - Olej pro prodloužené intervaly výměn. OEM doporučený produkt splňuje ACEA B3-04/B4-04, GM-LL-B-025
 • Fiat 9.55535-N2 - Olej s velmi dobrou charakteristikou pro turbomotory, naftové a benzínové, s prodlouženými intervaly výměn. Minimální požadavky: ACEA A3/B4-04
 • Fiat 9.55535-S1 - Olej pro benzínové a naftové motory vybavené výfukovými katalyzátory s úsporou paliva a delšími intervaly výměny oleje. Norma je ekvivalentem ACEA C2
 • Fiat 9.55535-S2 - Olej pro benzínové a naftové motory vybavené výfukovými katalyzátory s úsporou paliva a delšími intervaly výměny oleje. Norma je ekvivalentem ACEA C3-04, MB 229.51 a API SM/CF.
 
Koncern PSA - Peugeot a Citroen
 • PSA B71 2290 - Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009
 • B71 2290 je low-SAPS olej určený pro motory s filtry pevných částic a emisní normou Euro 5. Všeobecná specifikace: ACEA C2 nebo C3 s dodatečnými testy PSA
 • PSA B71 2294 - Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA
 • PSA B71 2295 - Peugeot/Citroën standard motorového oleje pro motory před modelovým rokem 1998. Všeobecná specifikace: ACEA A2/B2
 • PSA B71 2296 - Peugeot/Citroën specifikace motorového oleje vydaná v roce 2009. Všeobecná specifikace: ACEA A3/B4 a dodatečné testy PSA.
 
Ford Motor Company
 • Ford WSS M2C913-A - Motorového oleje pro benzínové a dieselové motory do data výroby 03/2002, SAE 5W-30. Tato specifikace splňuje ILSAC GF-2, ACEA A1-98 a B1-98 a další požadavky na Ford
 • Ford WSS M2C913-B - Ford M2C913-B specifikace je vydána v Evropě pro původní náplně motorových olejů používaných pro mazání zážehových benzínových motorů a vznětových naftových motorů. HTHS 2,9-3,5 mPa.s, SAE 5W-30. Olej musí splňovat všechny požadavky ILSAC GF-2 a GF-3 specifikací, ACEA A1 a B1-98-98 specifikace a dalších požadavků Ford
 • Ford WSS M2C913-C - Plně zpětně kompatibilní a je doporučeno pro všechny aplikace, které v současné době vyžadují specifikace Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytující další různé výhody pro zákazníka jako je snížení spotřeby pohonných hmot, ekologie provozu a vysokou odolnost vůči bionaftovým palivům
 • Ford WSS M2C917-A - Viskozita SAE 5W40 Motorový olej pro vznětové motory s čerpadly vstřikovačů (PD)
 • Ford WSS M2C934-A - Motorové oleje se sníženou HTHS a Low SAPS, pro vozidla vybavená filtrem pevných částic (DPF). Odpovídá ACEA A5/B5 a ACEA C1 specifikaci
 • Ford WSS M2C934-B - Je nejnovější motorový olej Low SAPS (sulfátový popel ,fosfor,síra), splňuje ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C1 specifikace. Viskozitní třída SAE 5W-30, HTHS = 2,9 mPa.s . Vhodný pro motory s DPF
 • Ford WSS M2C937-A - Olej normální HTHS s vysokou stabilitou viskozity střední obsah SAPS, vhodný pro (DPF) a všechny typy paliv. Odpovídá API SM/CF, ILSAC GF-4, ACEA A3-04/B4-04/C3-04. Motorový olej pro nový Focus RS viskozitní třída SAE 0W-40
 • Ford WSS-M2C920-A - Motorový olej pro benzinové a dieselové motory, viskozitní třída SAE 0W-30, odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-2
 • Ford WSS-M2C921-A - Motorový olej pro dieselové motory, viskozitní třída SAE 10W-30, odpovídá API CH-4 a ACEA E5
 • Ford WSS-M2C925-A - Motorový olej pouze pro benzinové motory, viskozitní třída SAE 5W-20, odpovídá ACEA A1/B1, ILSAC GF-3.
 

Předepsané hodnoty viskozity a výkonnostní kategorie motorového oleje nejvhodnějšího pro Váš vůz najdete v příručce k Vašemu vozidlu.

Při zakoupení pneu u nás sleva na přezutí 45%

Webové stránky pneuservisu Ing. Roman Spilko - AP Pneu, Hradec Králové používají pro ukládání Vašich uživatelských nastavení a analýzu návštěvnosti technologii cookies. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Váš počítač. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz v patičce webu.

Odvolat souhlas s použitím cookies