Prodej pneumatik a pneuservis HK Třebeš
  • 606 144 336
  • info@appneu.cz

Nejlevnější pneuservis v Hradci Králové Třebeš

Co jsou to viskózní třídy a výkonnostní kategorie motorových olejů? Co to znamená? K čemu to vůbec je?

Je povoleno přidávat minerální olej do syntetického oleje v motoru mého auta, nebo naopak? Je tu nějaké nebezpečí?

Neexistuje žádné bezprostřední nebezpečí poškození, když je minerální olej smíchán se syntetickým olejem za předpokladu, že kvalita (klasifikace podle API, ACEA nebo OEM ...) je stejná. Důvodem pro to je ta skutečnost, že jednotlivé složky těchto olejů jsou vzájemně kompatibilní. Také motorové oleje různých viskozit (jako 10W30 a 10W40 nebo 15W40 a 20W50) mohou být smíšeny. Ve skutečnosti se často stává, že různé oleje jsou smíchány dohromady. To může být neúmyslně, aniž by si toho někdo všiml, nebo jednoduše, když původně naplněný olej není k dispozici v okamžiku doplňování a žádný jiný olej výběr nemáme a jedinou možností je smíchat různé oleje. Je však třeba mít na paměti, že míchání minerálního a syntetické motorové oleje je to lepším řešením, než naopak. Totéž platí pro míchání motorové oleje různých viskozit. Tyto směsi mohou mít v delším časovém horizontu negativní vliv na výkon motoru. Nejlepší je dodržet výkonové třídy a viskozitu motorového oleje, která byla použita při výměně oleje s tím, že byly splněny všechny nařízení výrobce vozidla, které předepisuje. V případě, že doplňování oleje je nezbytné a stejný olej není k dispozici, je nejlepším řešením vypustit použitý olej a naplnit motor s jiným olejem (v souladu s OEM předpisy).

Které funkce se motorové oleje splňovat?

Je zřejmé, že olej je kluzký a tím dochází ke snížení opotřebení třením a dále vytváří mazací film mezi pohyblivými součástmi. V případě, že se olejový film poškodí v určitém místě uvnitř motoru, tak se vytvoří dvě suché plochy, které se začnou o sebe třít a pravděpodobnost poškození motoru prudce stoupne. Motorový olej dále zabraňuje usazování kalu na povrchu motoru tím, že drží tyto nežádoucí produkty dobře rozpuštěné v oleji. Zejména je to důležité u moderních dieselových motorů vybavených filtry sazových částic. Dále motorový olej ochlazuje mj. pohyblivé součásti motoru a odstraňuje z nich přebytečné teplo. Teplota oleje čerpaného z klikové skříně je udržována na přijatelné úrovni prouděním vzduchu podél vnějších ploch motoru a klikové skříně a případně i chladičem oleje, který je instalován do olejovém okruhu. Kromě toho motorový olej ovlivňuje velkým počtem svých funkcí i snížení spotřeby paliva, chrání motoru proti korozi, chránit proti tvorbě spalovacích kyselin, musí mít detergentní schopnosti uvnitř motoru, poskytnout ochranu proti připečení pístních kroužků a formování ochranné vrstvy pomáhající těsnit tlaky ve válcích motoru a musí být v souladu s používanými materiály při stavbě motoru. Motorového oleje jsou nezbytné pro řádné fungování a přijatelnou životnosti motoru. Od kvalitního oleje řidič nebo vlastník vozidla může očekávat optimální mazání bez ohledu na okolnosti. Kvalita oleje musí splňovat alespoň požadavky výrobců moderních benzinových nebo vznětových motorů. V současné době výrobci ropných produktů a obchodníci s kvalitními motorovými oleji nabízejí nejkomplexnější výběr motorových olejů, které umožňuje spotřebiteli snadno najít vhodný motorový olej pro jeho typ motoru, který má být použit. 

Proč je třeba motorový olej měnit v určitých intervalech? Mohou se intervaly výměny oleje prodloužit?

Po nějaké době jsou aditiva již méně aktivní nebo ne zcela aktivní. Jejich účinnost v základním oleji, v němž jsou obsažena, klesne pod přijatelnou úroveň. Kontaminace oleje začíná být také důležitá, když se olej nemůže kontrolovat a mazání probíhá neoptimálním způsobem. Vzhledem k obsahu kontaminujících látek se olej stává nejen tmavším, ale mazání již neprobíhá zcela optimálně. V pozdější době špinavé částice nemohou již být v suspenzi déle. Ty se začnou ukládat v motoru a případně vytvoří karbonové usazeniny, které jako takové jsou nebezpečím ucpání olejových kanálků v motoru. Obvykle dochází i ke zvýšení viskozity během použití, jak v chladu, tak i při v provozní teplotě. To je též negativní jev vzhledem k oxidaci oleje. Může se tím i zvýšit spotřeba oleje. Riziko nebezpečí koroze dosáhne podstatně vyšších hodnot. Ochrana motoru a jeho životnost je ovlivněna negativním způsobem. Proto se po určité kilometrovém proběhu potřebuje starý olej vypustit a použít nový olej. V případě vozidel s nízkým ročním kilometrovým proběhem se doporučuje výměna po čase daným výrobcem vozidla, než standardním kilometrovým proběhem uvedeným výrobcem vozidla. Obecně předepsané intervaly výměny nelze prodloužit dostatečně bezpečným způsobem bez neustálého laboratorního sledování kvality motorového oleje..

Kdo bude mi poradí správný motorový olej, resp. oleje pro mé auto?

Každé vozidlo má ve své příruční knížce uveden přehled doporučený maziv resp. údaj o viskózních a výkonových třídách vhodných pro svůj motor resp. vozidlo. Nicméně každý si může snadno zkontrolovat vhodnost určitého oleje Shell na jejich firemním webu s přehledem doporučených maziv pro mnohá zařízení. Dobré a spolehlivé poradenství též získáte u specializovaného distributora či obchodníka.

Můžete mi poradit, jaký motorový olej mohu použít na doplnění olejové náplně automobilu, když originální olej nemám? Mohu použít v případě nutnosti olej pro čtyřtaktní motocykly? Jaký motorový olej mám použít při výměně mazací náplně motoru?

Je tam je docela velký rozdíl. Podmínky v automobilovém motoru nejsou stejné s podmínkami, které se vyskytují v motorech motocyklů. Přidávaná aditiva se liší od automobilových a jsou optimalizovaná jen pro benzinové motory. Protože mechanických rozdílů mezi automobily a motocykly je celkem dost (jako příklad uvedu případ s ponořenými spojkovými lamelami v oleji u motocyklů, což neexistuje v automobilovém světě), je nezbytné použít jiné ropné látky pro motocykly, než pro vaše automobilové motory. To má zejména vliv na použitá aditiva, která řídí proklouzové chování spojky na mnoha motocyklech. Automobilové motorové oleje, které obsahují i malé množství modifikátorů tření by nedovolily motocyklové spojce v mnoha případech správně fungovat, ale hlavně by obtěžovaly motorkáře a způsobovaly by problémy se spojkou. Takže člověk si může být jist o tom, že tam opravdu zásadní rozdíly jsou mezi olejem pro automobilové motory a olejem pro motocyklové motory.

Mohu použít olej pro vznětové motory v benzínovým motorem, a naopak?

Zážehové a vznětové motory mají různé požadavky na mazání. Během vývoje maziva podstoupí řadu testů, některé běžné pro dieselové a benzínové motory a další specifické pro jeden nebo druhý typ, které kategorizují jejich výkony. Na konci tohoto procesu jsou udělena API, ACEA či jiné normy shody s OEM (výrobcem motoru). Tyto údaje charakterizují přijatelné fungování maziva v každém typu zážehového nebo vznětového motoru. Maziva pro čtyřdobé motory obvykle mají v sobě obsaženou benzinovou i dieselovou specifikaci. Například API SJ/CF mazivo splňuje benzín specifikace SJ a specifikace diesel CF. Ale to nutně neznamená, že výkonnost oleje bude naprosto stejná jak u zážehových, tak u vznětových motorů.

Musím hladinu oleje v motoru doplňovat?

Hladinu motorového oleje je třeba pravidelně kontrolovat, aby se zabránilo nehodám. Malé množství oleje, které cirkuluje jinak v motoru, se vždy spotřebuje (motor v dobrém stavu spotřebuje maximálně mezi 0,2 a 0,5 litru oleje každých 1000km), ale časté po sobě dolévaní oleje na horní rysku není náhradou za výměnu oleje. Proto je přirozené, že motor spotřebovává malé množství oleje, které může být kompenzováno doléváním oleje mezi výměnami oleje, nicméně nadměrná potřeba oleje může značit nějaké mechanické problémy (únik, vetší opotřebení atd.).

Proč si vybrat syntetický olej?

Polosyntetické a syntetické oleje jsou vyrobeny z netradičních základů nosného oleje s využitím sofistikovaných chemických procesů, které určují zvláštní vlastnosti hotového výrobku. Za prvé vysoká úroveň základových olejů používaných při výrobě dodává hotovému mazivu pozoruhodně stabilní viskozitu bez ohledu na teplotu. Tato vlastnost je jednou z jeho hlavních výhod oproti minerálním olejům vyrobených z běžných bází, které vyžadují větší počet aditiv s cílem zlepšení viskozity. Stabilita mazání při všech teplotách zaručuje optimální účinnost oleje v chladné počáteční fázi, která je obzvláště náročná při startu motoru ve velké zimě, tak v podmínkách extrémně vysokých teplot. Syntetická maziva ukazují větší odolnost vůči oxidaci, což jim dává delší efektivní životnost a tím zajišťuje delší životnost motoru. Použití nekonvenčních bází umožňuje zpracování více druhů surových mazacích tekutin, aniž by byly méně stabilní, což má za následek snížení spotřeby surového oleje. Proto je výběr syntetického oleje na nové bázi technologicky pokroková volba, zajišťuje větší účinnost motoru, jeho dlouhou životnost a snížení spotřeby surové ropy.

Jaké jsou výhody vícestupňových olejů?

Vícestupňové oleje jsou ty, jehož vlastnosti byly uměle upraveny ke snížení změny viskozity s teplotními změnami. Vícestupňové oleje jsou více tekuté při nízkých teplotách a při vysokých teplotách hustší než jsou jednostupňové oleje. Konkrétně to znamená, že pokud vozidlo není používáno několik hodin, motorový olej v klikové skříni steče dolů tak, že po nastartování motoru trvá určitou dobu (až několik sekund) než se znovu dostane do všech částí motoru, které musí být mazány. Vzhledem k tomu, vícestupňové oleje jsou tekutější při nízkých teplotách, dosahují různé součásti motoru rychlejší možnosti promazání než je tomu u jednostupňových olejů, čímž se snižuje opotřebení na spuštění. Vícestupňové oleje umožňují úspory paliva kolem 1,5% až 3% ve srovnání s jednostupňovými oleji. Vícestupňové oleje poskytují lepší ochranu motoru při nízkých a vysokých teplotách než u jednostupňových olejů, jelikož udržují optimální viskozitu nad rozsahem provozní teploty motoru.

Jsou všechny oleje přizpůsobené vozidlům vybavených katalyzátory?

Odpověď je zcela jednoznačná: NE. Tento úkol závisí na katalyzátoru, jehož úkolem je dokončení spalování výfukových plynů těsně před tím, než výfukové plyny utečou do atmosféry. V zájmu ochrany životního prostředí motorové oleje musí nabídnout vysoké mazací schopnosti, lepší čisticí schopnosti a vlastnosti, disperzní schopnosti, stejně jako nízký obsah síry a fosforu. Právě nízký obsah síry a fosforu umožňuje dlouhou životnost katalyzátoru. Tyto vlastnosti jsou důležité pro oleje, které se používají ve vozidlech vybavených katalyzátory. Použitím nepřizpůsobeného oleje může dojít k nevratnému poškození katalyzátoru. Syntetické oleje jsou vysoce doporučeny, protože splňují svými vlastnostmi tyto kriteria.

Pošlete nám otázku

Vaši otázku zveřejníme pouze s Vaším svolením v případě, že odpověď může zajímat více návštěvníků. V opačném případě Vám odpovíme e-mailem.

Při zakoupení pneu u nás sleva na přezutí 45%

Webové stránky pneuservisu Ing. Roman Spilko - AP Pneu, Hradec Králové používají pro ukládání Vašich uživatelských nastavení a analýzu návštěvnosti technologii cookies. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Váš počítač. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz v patičce webu.

Odvolat souhlas s použitím cookies